Gå direkt till innehåll
Avloppsslam ersätter 1,6 miljoner liter bensin

Pressmeddelande -

Avloppsslam ersätter 1,6 miljoner liter bensin

 

Gränsen mellan bioenergi och återvinning håller på att upplösas.
Det stod klart för konferensdeltagarna på World Bioenergy under ett studiebesök på den nya biogasanläggningen i Jönköping.

Jönköping producerar sedan flera år biogas av avloppsslam vid Simsholmens avloppsreningsverk. Råvaran är avlopp från 60 000 människor och dessutom transporteras slam från andra reningsverk och enskilda avlopp till reningsverket.

Efter rötning blir slammet till två produkter: Biogas och biogödning. Det senare sprids på åkrar i närområdet eller används för tillverkning av matjord. 600 000 kubikmeter biogas produceras varje år, vilket motsvarar ungefär lika många liter bensin. Den används för att driva bussar och kommunens fordon.

Jönköping har nyligen utvidgat råvarubasen med matavfall. En ny anläggning har byggts vid fjärrvärmeverket Torsvik, där matavfall från hushåll och näringsliv värmebehandlas för att oskadliggöra bakterier. Det gör man främst för att stoppa spridning av salmonella. Därefter späds det ut med vatten för att bli till slam av rätt konsistens för vidare transport till Simsholmen och tillverkning av mer biogas.
- Vi räknar med att öka produktionen med en miljon kubikmeter per år, berättade Marie Wikander som guidade konferensbesökarna runt anläggningen.

Än så länge är det frivilligt för hushållen att sortera matrester. Kommunen hoppas att få in tillräckligt med avfall utan att tillgripa tvingande regler. Investeringen i den nya anläggningen ligger på cirka 90 miljoner kr och har drivits fram av politikerna för att minska utsläppen av koldioxid. Ekonomisk kommer det att dröja 10-15 år innan satsningen blir lönsam. Biogasen distribueras via två tappställen och kostade i slutet av maj runt 11 kronor per kubikmeter, två kronor lägre än literpriset för bensin.

Ämnen

Relaterat innehåll

Relaterade event