Gå direkt till innehåll
Tysk samlingsmonter på Elmia Subcontractor skapar framgångsrika samarbeten

Pressmeddelande -

Tysk samlingsmonter på Elmia Subcontractor skapar framgångsrika samarbeten

I jakten på nya affärsmöjligheter och starka samarbetsrelationer riktar tyska företag från Berlin och Brandenburg mer och mer sitt intresse mot den skandinaviska marknaden. Den geografiska närheten och den kulturella likheten gör Skandinavien till en attraktiv destination. Men vad är det som lockar och hur ser framtiden ut för detta samarbete? Vi har ställt några frågor till Sebastian Saule, Managing Director på Economic Development Agency Brandenburg (WFBB).

På vilket sätt är den skandinaviska marknaden intressant för företagen i din region?
-Det har funnits affärsrelationer mellan Skandinavien och Tyskland i århundraden. Den skandinaviska marknaden är mycket attraktiv för företag från den tyska huvudstadsregionen Berlin och Brandenburg. Den geografiska närheten är naturligtvis ett stort plus för en stark arbetsrelation, liksom den kulturella närheten. Eftersom svenska företag också värderar kvaliteten på tyska produkter högt, har värdekedjorna i de två regionerna blivit nära sammanflätade. Ett bra exempel på detta är fordonsindustrin - många komponenter i svenska bilar kommer från tyska leverantörer.

Vilka är de utmärkande dragen för industrin i din region?
Brandenburg är en industriregion med unika styrkor, särskilt när det gäller nya typer av drivmedel. Enbart inom batteribranschen är mer än 10 000 personer nu anställda av företag som Tesla, BASF, Rock Tech Lithium och Microvast. Förutom dessa är internationella företag inom de mer traditionella industrierna också hemma i Brandenburg - som ArcelorMittal för stål, Rolls Royce för flyg och Alstom för järnvägssystemteknik. Cirka sex procent av alla tillverkningsföretag som är verksamma i Brandenburg sysselsätter 250 eller fler personer. Och många av de små och medelstora företagen har gjort sig ett namn även utanför landets gränser. Nästan två tredjedelar av alla industriföretag hör till kategorin små och medelstora företag (SMF) med upp till 50 anställda. Små och medelstora företag anses därför vara ryggraden i Brandenburgs ekonomi.

Vilka är de största styrkorna hos de underleverantörer från Brandenburg som kommer att ställa ut på Elmia Subcontractor?
Företagen i Brandenburg har många styrkor som definitivt borde vara av intresse för svenska företag. Fyra av dem kommer att visa upp sina tjänster för branschpubliken i vår gemensamma monter. Alla med mycket olika produkter, men alla med sina egna individuella styrkor:

Den första av de fyra är Brandenburger Kabelwerk, som erbjuder sina kunder speciella elkablar för oskyddad utomhusanvändning. Dessa kan till och med användas över långa avstånd och under extrema klimatförhållanden som värme och kyla. Dessutom är de mycket motståndskraftiga mot ozon och UV-strålning.

G.W.P. Manufacturing Services har specialiserat sig på processövergripande metall- och plastkomponenter för tillverkning av små och medelstora serier och har produktionsanläggningar i Europa och Asien.

Hotzler Werkzeugbau tillverkar på uppdrag av sina kunder komplexa verktyg och system för serietillverkning och tillverkning av enskilda detaljer. Företaget är särskilt skickligt inom området elastomerbearbetning. Varje länk i processkedjan från prototyp till serieproduktion hanteras internt.

Sist men inte minst har vi med oss Veinland, ett innovativt företag inom utveckling och produktion av hård- och mjukvara för speciella industriella och maritima tillämpningar. Deras spektrum sträcker sig från kretskortsdesign till hårdvaruutveckling och grafisk ytdesign.

Förutom de individuella styrkorna hos våra medutställare finns det också egenskaper som vi skulle säga att de alla delar. Först och främst är det produkternas kvalitet, som också ligger på högsta nivå globalt sett. Tillförlitlighet är en annan faktor, eftersom företag från Tyskland - och per definition från huvudstadsregionen - anses vara mycket pålitliga handelspartner. "Made in Germany" är fortfarande ett varumärke och har ett mycket gott rykte i Sverige.

Vilka vinster ser du med ett närmare samarbete mellan den svenska industrin och industrin i Brandenburg?
Ekonomiska samarbeten på internationell nivå medför alltid fördelar för alla inblandade parter om utbytet sker öppet. Och det är definitivt fallet i relationen mellan Sverige och den tyska huvudstadsregionen. Alla producerar det de är bäst på. Brandenburg är ett kraftfullt nav för leverantörssektorn, det vill säga tillverkningen av högkvalitativa produkter. Och företag i Sverige letar ständigt efter nya leverantörer. Därför är det väldigt bra när vi samlar båda branscherna på mässan.

En stor fördel är den geografiska närheten. Det är bara en kort sträcka från den tyska huvudstadsregionen till Östersjön - och därmed till Sveriges portar. Och regionerna flyttar ännu närmare varandra. Byggandet av Öresundsbron har redan avsevärt förkortat vägen från Sverige till Centraleuropa, och efter färdigställandet av Fehmarn bält-tunneln, som för närvarande håller på att byggas, kommer restiden mellan Sverige och den tyska huvudstadsregionen återigen att förkortas avsevärt, vilket gör det mycket lättare att transportera varor. Vi hoppas därför att detta kommer att leda till ännu starkare arbetsrelationer och att båda sidor kommer att dra nytta av detta samarbete på lång sikt. I framtiden ser jag fortfarande en stor potential för ett framgångsrikt ekonomiskt samarbete som ännu inte har förverkligats fullt ut.

Vilka resultat hoppas du ska komma ut av ditt deltagande på Elmia Subcontractor?
Ett av målen för den ekonomiska utvecklingsbyrån i Brandenburg är att stödja företag - särskilt små och medelstora företag - från Brandenburg och Berlin i att öppna upp internationella marknader. Avdelningen för internationella affärer och europeiska tjänster erbjuder regionala företag möjligheten att dela gemensamma montrar på mässor med internationell inriktning. Detta ger företagen möjlighet att komma in på en ny marknad eller intensifiera ett befintligt samarbete med relativt liten ansträngning och hanterbara kostnader.

Att stödja brandenburgska företag att komma in på den svenska marknaden eller intensifiera den är därför huvudmålet med att delta i årets Elmia Subcontractor. Dessutom strävar vi efter ett ännu närmare nätverkande mellan den svenska och den brandenburgska industrin. Detta kommer säkerligen också att inkludera att presentera den tyska huvudstadsregionen som en stark affärsplats för den svenska handelspubliken.

På vilket sätt kan besökarna på Elmia Subcontractor lära sig mer om er region och affärsmöjligheterna på mässan?
Den ekonomiska utvecklingsbyrån Brandenburg (WFBB) är den centrala kontaktpunkten inte bara för företag som redan är baserade i regionen, utan också för potentiella nya investerare och teknikorienterade nystartade företag i delstaten Brandenburg. Dess specialistteam erbjuder hela utbudet av tjänster för utländska direktinvesteringar och arbetskraftsutveckling från en enda källa. Besökare på Elmia kommer inte bara att kunna ta reda på vilka produkter och tjänster som erbjuds av våra medutställare, utan också få veta mer om den tyska huvudstadsregionen som ett attraktivt nav och den mest dynamiska ekonomiska platsen i Europa. Representanter för WFBB kommer att finnas tillgängliga i den gemensamma montern som en första kontaktpunkt. De ser fram emot att välkomna besökare som är intresserade av Brandenburg som en affärsplats och sätter dig gärna i kontakt med relevanta experter i WFBB:s specialistteam om du har några frågor.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll