Gå direkt till innehåll
Bild och citat med Victor Andersson, vd på ChainTraced AB "Hållbarhet är tydligt kopplat till affären och jag tror omvandlingen till mer klimatsmarta val kommer gå väldigt snabbt framöver."
Bild och citat med Victor Andersson, vd på ChainTraced AB "Hållbarhet är tydligt kopplat till affären och jag tror omvandlingen till mer klimatsmarta val kommer gå väldigt snabbt framöver."

Pressmeddelande -

ChainTraced - ambassadör på Elmia Subcontractor

I en tid präglad av klimatförändringar behöver vi alla göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Elmia Subcontractors ambassadör ChainTraceds lösning till sina kunder är att erbjuda digital spårbarhet genom hela leverantörskedjan – steg för steg. På så vis ges företag och konsumenter möjligheten att fatta faktabaserade beslut som är avgörande för den pågående klimatomställningen.

Mjukvarubolaget ChainTraced AB är i år en av Elmia Subcontractors ambassadörer. Företaget beskriver sig själva som kundnära, vars mål är att hela tiden ligga steget före för att möjliggöra bästa hållbara lösningar för sina kunder. Vd Victor Andersson delar med sig av sina tankar kring hur allt fler företag väljer att fokusera på hållbarhet, hur digitaliseringen av information kan bidra till den gröna omställningen inom metallbranschen och varför Elmia Subcontractor är en viktig mötesplats.

Digitalisering av flödet - från gruva till färdig produkt
Stålindustrin står idag för runt 8% av världens utsläpp, och det är inte ovanligt att 90% av utsläppen sker i värdekedjans början, i stålverken och gruvorna.

Victors erfarenhet är att stålverken generellt har god kännedom om sin data och sitt koldioxidavtryck på produktnivå, medan det inte är lika utbrett bland metallbearbetarna.

Metallbearbetningsföretagen besitter oftast en övergripande siffra som visar företagets totala koldioxidavtryck. Detta skapar svårigheter när de mottar en omfattande mängd Excel-filer och PDF-dokument från OEM-företagen (ursprungliga utrustningstillverkare) som begär information om koldioxidavtrycket för varje enskild produkt.

Det är här ChainTraced teknik kommer in. Genom att etablera en effektiv struktur gör dom det möjligt för företagen att hantera informationen och specificera koldioxidavtrycket på produktnivå, samt förenkla åtkomst till stålverketens data.

– Vår typiska kund är företaget som befinner sig på Elmia Subcontractor och arbetar med metallisk bearbetning. De behov företagen har är dels att de behöver veta om produkten håller vad den lovar rent funktions- och kvalitetsmässigt, dels vad den har för totalt CO2-avtryck. Det var här vi såg ett behov av förändring, att digitalisering av flödet kunde underlätta för företagen och skapa transparens längs hela värdekedjan. Det är först när man ser varifrån stålet kommer och vilket CO2-avtryck det faktiskt har som man kan ta ställning till hur man vill gå vidare för att minska sina utsläpp, förklarar Victor och tillägger:

– Fördelen med Sveriges stålindustri är att vi har god tillgång till grön el och flera långt gångna satsningar för att erbjuda grönt stål, vilket gör att vi redan i början av värdekedjan har möjlighet att hålla ett lågt CO2-avtryck.

Automatiserad process
Informationstunga PDF:er tillhör alltså det förgångna. Mer konkret går det till så att kunden lägger en inköpsorder, varpå ChainTraced vet vilka certifikat som ska skickas med. När certifikatet kommer in så valideras och jämförs det så att standarderna bli rätt, vilket gör att hela insamlingsprocessen automatiseras. På så vis finns det data samlad hela vägen från gruva till stålverk och färdig produkt. Skulle det uppstå fel i produkten kan man tack vare spårningen av produkten identifiera vart någonstans i kedjan det blivit fel. Utan spårbarheten blir det väldigt tidskrävande och kostsamt att identifiera vart någonstans i kedjan det blivit fel. I stället tvingas man gå på datumen och återkalla produkterna inom en viss tidsram.

Att våga göra hållbara investeringar
Utmaningen med företags hållbarhetssträvanden är att de tvekar att göra hållbara investeringar på grund av de medföljande riskerna. Även om man tycker det är viktigt med hållbarhet är det riskfyllt att satsa, och en dålig investering kan leda till stora konsekvenser för företaget. På frågan om man på ChainTraced märkt en skillnad i företagens attityd kring hållbarhetsfrågor svarar Victor så här:

– Vi märker absolut en stor skillnad bara de senaste åren i företagens attityd och inställning vad gäller frågorna kring hållbarhet. Bolagen vill göra skillnad på riktigt och minska sitt avtryck, och på styrelseagendan ligger ofta hållbarhetsfrågan i topp. Också i konkreta kundkrav har det skett en förändring, det kan till exempel röra sig om krav på specifikation av företagets nuvarande CO2-avtryck men också hur företagen arbetar för att minska sin klimatpåverkan kommande år. Som leverantör tvingas man då att ta ställning för att kunna möta kundernas behov. I slutändan är det ändå kundernas efterfrågan som styr marknaden.

Hjälp från lagstiftning
År 2015 skrev ledare från hela världen under Agenda 2030. Sedan dess har ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet blivit en betydligt mer framträdande fråga för många företag. Den lagstiftning och skattekrav som finns på importerad CO2 idag tror Victor också kan bli ett steg i rätt riktning. CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, är ett exempel på detta. Rapporteringskrav som trädde i kraft 1 oktober 2023 innebär att utsläppen från specifika koldioxidintensiva varor som importeras till EU beskattas på samma sätt som varor som tillverkas inom EU. CBAM kommer att genomföras fullt ut från och med den 1 januari 2026, men redan från 1 oktober i år är det alltså obligatoriskt för importörer av CBAM-varor att rapportera de inbäddade koldioxidutsläppen i de varor de importerar. De länder som idag inte satsar lika stort på hållbar utveckling kommer bli tvingade till att göra det för att behålla sina affärer.

– Med hjälp av införandet av CBAM kommer länder med stort exportberoende till EU att bli tvungna att accelerera sin energiomställning och ställa om till grön el för att kunna ha kvar sin produktion. Det händer mycket i branschen nu, både vad gäller attitydförändringar och lagstiftningar. Ett annat exempel på förestående lagstiftning är Digitala produktpass. Vi ser också en trend i att de företagen som positionerar sig som hållbara på marknaden också får fler affärer. Hållbarhet är tydligt kopplat till affären, och jag tror omvandlingen till mer klimatsmarta val kommer gå väldigt snabbt framöver.

Elmia Subcontractor - en värdefull mötesplats med chans till spontana samtal
Elmia Subcontractor är för Chaintraced en fantastisk mötesplats för att träffa bolag och låta sig inspireras, utbyta idéer och knyta nya kontakter.

– På Subcontractor ges chansen för spontana samtal och frågor. Det är extra värdefullt i en tid när man inte ses lika mycket fysiskt. Att vara här ger oss en oerhört viktig input i hur vi ska arbeta framåt för att fortsätta vara relevanta och ligga steget före, avslutar Victor Andersson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll