Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Bättre vägmarkeringar ger säkrare trafik

Ökat och bättre arbete med vägmarkeringar är en viktig insats för att få ner antalet trafikolyckor. Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, kommer till På Väg och presenterar bland annat en ny handbok för vägmarkeringar.

– Det allra viktigaste för trafikanter och automatiserade fordon är att vägmarkeringar är synliga i vått och dåligt väder. Det är ett mycket stort problem att många svenska vägar inte lever upp till behov och krav, säger Toni Ogemark, ordförande för SVMF.

Enligt kontroller som Ramböll utför på uppdrag av Trafikverket lever bara 25 procent, en fjärdedel av kontrollerad väglängd, upp till kraven om god synbarhet med effektiva vägmarkeringar.

– Men den siffran gäller bara de vägar som omfattas av kraven för våtfunktion. Slås den ut för hela vägnätet och vägar där det ska finnas markeringar är det bara cirka fem procent, en skrämmande dålig siffra, säger Toni Ogemark.

SVMF ser många anledningar till det eftersatta arbetet med vägmarkeringar.

– En anledning är att anslaget är för litet och fördelas på flera andra poster, som ofta får mer pengar. Intresse och kompetens är också riktigt dåligt i Sverige. Vi lever högt på våra låga olyckssiffror, men sett till all utveckling – satsningen på ny teknik i bilar och självkörande fordon – jämfört med bristen på satsning på infrastruktur, bland annat vägmarkeringar, då tycker jag det haltar. Den nya tekniken är ju många gånger väldigt beroende av bra vägmarkeringar, säger Toni Ogemark.

Skärpta produktkrav

Ett steg framåt är att produktkraven skärpts. Från och med årets upphandlingar får bara produkter certifierade efter ett nordiskt regelverk, som redan införts i Danmark och Norge, användas.

– Tillsammans med Norge och Danmark har vi under fyra år haft cirka 350 produkter utlagda och testade på provfält. För Sverige är det cirka 20 produkter som nu är godkända enligt efterfrågad hållbarhetsklass, P4. Av resultaten kan man konstatera att de material som normalt används knappast lever upp till den kvalitetsnivå som krävs, säger Toni Ogemark.

Nu handlar det om att få fart på vägarna med de rätta produkterna.

– Det gäller att se till att det placeras ny markering direkt där det behövs för att öka synbarheten på våra vägar. Kompetens och utveckling behövs också på alla nivåer, från regelverk till kontroller. Vi vill gärna att man genomfört en kurs innan man arbetar med vägmarkeringar, och att det ska vara konsekvenser för dem som inte följer regelverk och åtgärdar brister.

– Vi har tagit fram en handbok för vägmarkering där vi sammanställt regelverk och best practice och den presenterar vi nu på mässan på ett seminarium.

Debut på mässan

SVMF ser fram mot mässans alla möten.

– Vi hoppas träffa framför allt anställda på myndigheter och kommuner som har hand om inköp av vägmarkeringar och alla som är involverade i att skriva anbud, och prata om hur man formulerar sig där.

Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, bildades 1972 och är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Föreningen verkar för teknisk-ekonomisk utveckling av vägmarkeringar och att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen. SVMF arbetar bland annat för ökad budget och relevanta resurser för vägmarkering, harmonisering av regelverk och metodbeskrivningar inom Norden, säkrad kvalitetsnivå med kompetenskrav och utveckling av branschen.

Det är första gången de är med på mässan.

– Vi har börjat samarbeta mer och mer med SBSV och SVBRF och tycker att På Väg är ett utmärkt tillfälle att visa vår gemensamma hållning kring säkra vägar. Det blir spännande att träffa besökarna, och speciellt representanter från myndigheter. Vi informerar alla våra medlemmar om mässan och förlägger även möten med våra kunder där, så det kommer bli en riktigt bra mötesplats på alla plan, avslutar Toni Ogemark.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Relaterade event