Gå direkt till innehåll
Få ett smakprov på nya mötesplatsen Elmia Matbruk

Pressmeddelande -

Få ett smakprov på nya mötesplatsen Elmia Matbruk

Vill du att mat inte bara ska smaka gott – utan även göra gott för både människa och miljö? Elmia Matbruk är en ny mötesplats som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Den 18-19 oktober 2023 samlar Elmia alla aktörer inom livsmedelsproduktion – från produktion till förädling, konsumtion och återbruk. Men redan nu kan du få ett smakprov på Elmia Matbruk när mötesplatsen ställer ut på Elmia Lantbruk 19-21 oktober 2022.

– Elmia Matbruk blir en ny, viktig mötesplats som lyfter frågorna inom hela näringskedjan. Den kommer skapa möjligheten att mötas över branschgränserna, vilket kommer att behövas för att Sverige ska bli mer självförsörjande och för att vi ska få en hållbarare och hälsosammare näringskedja, säger Eva Francke, mässansvarig för Elmia Matbruk.

Elmia Matbruk kommer att bli ett återkommande event i oktober vartannat år. Den varvas med Elmia Lantbruk som går vartannat år, vid samma tidpunkt.

Smygstart på Elmia Lantbruk
På årets Elmia Lantbruk, den 19–21 oktober, tar Elmia Matbruk sitt avstamp inför premiären 2023 och ställer ut med en monter. Här kommer bl.a. representanter från SLU - Sveriges lantbruksuniversitet och Landsbygdsnätverket finnas på plats.

– I montern bjuder vi in till samtal kring aktuella ämnen i branschen och erbjuder provsmakningar av hållbar och närproducerad mat. AGFO, affärsnätverket för det svenska matsystemet, kommer att hålla ett ”AGFO Talk Special” med samtal om förädlingsledet mellan primärproduktion och livsmedelsindustrin i Sverige samt spaning och panel som ger värdefulla insikter om framtidens gödsel, säger Eva Francke, mässansvarig för Elmia Matbruk.

Livsmedelproduktion högt på agendan
Elmia Matbruk var planerad att genomföras i oktober 2021 men coronapandemin satte stopp vilket gjort att mötesplatsens intågande försenats. Men mötesplatsen är mer aktuell än någonsin i och med konsekvenserna av pandemin, och även kriget i Ukraina, som gjort att livsmedelproduktion seglat upp högt på många agendor.

Fyra områden: producera, förädla, konsumera och återbruka
Mötesplatsen kommer delas in i fyra områden; producera, förädla, konsumera och återbruka. Som utställare och besökare går det att fördjupa sig i var del för sig. Alla områden tillsammans bidrar till helheten som ger förutsättningar för en cirkulär och hållbar livsmedelsproduktion.


Läs mer om Elmia Matbruk på elmia.se/matbruk

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Eva Francke

Eva Francke

Mässansvarig Elmia Park 036-15 20 84