Gå direkt till innehåll
Ett av många intressanta ämnen på Elmia Wood – två olika sätt att förhindra granbarkborren

Pressmeddelande -

Ett av många intressanta ämnen på Elmia Wood – två olika sätt att förhindra granbarkborren

På Elmia Wood finns många och viktiga ämnen att diskutera och ett av dom är granbarkborren. Den åttatandade granbarkborren räknas till den svåraste skadegöraren bland barkborrar i våra europeiska granskogar och Sverige är inte förskonade där den fortsätter att ställa till med stora problem. När granbarkborrar tar sig in under barken, skär de samtidigt av näringstillförseln och det är det som gör så att trädet dör.

Sökhundar som tränats att känna igen barkborrarnas doftsignaler är ett mycket effektivt sätt att lokalisera träd angripna av granbarkborrar. Bakom företaget SnifferDogs finns Elda, en holländsk herdehund, med matte Annette Johansson. Tillsammans lokaliserar de barkborrar åt bland annat privata skogsägare och skogsbolag – och räddar varje år tiotusentals träd.

Fältförsökstudier gjorda av SnifferDogs Sweden i samarbete med SLU och Skogsstyrelsen, visar att sökhundar som tränats att känna igen barkborrarnas doftsignaler är ett mycket effektivt sätt att lokalisera träd som nyligen angripits av granbarkborrar. Genom att lokalisera och få bort dessa angripna träd där barkborrarna och/eller larverna finns, förhindrar man att de sprider sig vidare. Ju tidigare detta upptäcks, desto bättre. I motsats till en mänsklig expert, som litar på sin visuella förmåga, söker en hund mycket snabbare av stora områden. Hundar kan upptäcka och lokalisera en nyangripen gran på ett avstånd på upp till 100 meter och kan dessutom upptäcka angripna granar direkt från angreppets start. Detta på tillsynes helt friska och gröna granar mitt inne i ett bestånd.

Bakom företaget SnifferDogs finns Annette Johansson som idag arbetar tillsammans med sina tre hundar av raserna belgisk vallhund malinois, holländsk herdehund och en som är en blandras mellan schäfer och belgisk vallhund malinois. Kunder till SnifferDogs är bland annat Länsstyrelsen, privata skogsägare och skogsbolag.

På Elmia Wood har Drone Zone monternummer 711 och där skan besökarna träffa Claes Åhlin och Henrik Falk, programmerare på Linköpingsbaserade Global Forester. Tillsammans med sina kollegor har de utvecklat ett program för drönarflygning som underlättar för de som behöver inventera skador, planera trakter, skapa skogsbruksplaner eller göra efterkontroller av skogsområden. Ett av de viktigaste användningsområdena för programmet är att upptäcka barkborrar – kontroller som kan göras på väldigt kort tid.

Drönarflygning öppnar upp för flera möjligheter att förenkla planering och kontroller av skogsområden och under de senaste åren har Global Forester riktat in sig på just detta. Global Forester har utvecklat en applikation som används tillsammans med en drönare för att flyga ett förbestämt program och skapa ett snabbortofoto, en högupplöst foto-mosaik, över ett skogsområde. Detta helt per automatik, det vill säga det behövs inte en handhållen kontroll för att styra drönaren. Med programmet ser man, förutom en översikt av området, även var drönaren befinner sig och var fastighetsgränserna är. Drönaren flyger på en höjd av 110 meter och kan obehindrat och snabbt flygas över svåråtkomlig, stenig eller kuperad terräng, vattendrag, mossar, vindfällen och djup snö.

- Det unika med vår lösning är att det går väldigt fort. På en dag kan du inventera 1000 hektar skog, för att upptäcka skador orsakade av bland annat barkborrar, säger Claes Åhlin, utvecklare på Global Forester.

Granbarkborrar är ett växande problem och här kan programmet erbjuda en smidig och användbar lösning på att få en översikt av stora ytor på kort tid, en hektar kan täckas på 10–15 sekunder! Drönarbilderna, som trådlöst och direkt överförs från drönaren till en iPad, kan upptäcka enskilda drabbade och skadade träd som behöver fällas.

Pressbilderna finns här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier