Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bioenergibranschen nu global

- Bioenergibranschen är nu global, en bransch med erfarenheter, visioner och självförtroende som talar om en helt förnybar energiförsörjning för hela världen. Det har varit en imponerande utveckling de senaste åren. Den starka ställningen för förnybar energi syns också på att de stora energi- och bilföretagen deltar aktivt både i verkligheten och här på World Bioenergy Clean Vehicles & Fuels. Det säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger när konferensen idag avslutas i Stockholm.

World Bioenergy Clean Vehicles & Fuels har samlat närmare 800 delegater från 53 länder. Sammanlagt 150 presentationer har hållit av experter från 30 olika länder. Konferensen har haft föreläsare från alla kontinenter och inte minst har utvecklingsländernas möjlighet att producera och använda bioenergi varit i fokus. Flera föredragshållare har pekat på att det finns stora potentialer att öka produktionen av biobränslen samtidigt som livsmedelsproduktionen ökar, och att detta ger bättre ekonomi och en stabilare energiförsörjning för utvecklingsländerna.

Bakgrund

World Bioenergy - Clean Vehicles & Fuels 2009 är ett samarrangemang mellan två ledande internationella evenemang och Energimyndigheten. Evenemanget hålls den 16 - 18 september på Stockholmsmässan och arrangeras som en del av det svenska EU-ordförandeskapet under hösten 2009.

World Bioenergy, internationell konferens och mässa om biomassa för energi, arrangeras vartannat år av SVEBIO och Elmia AB i Jönköping. Den senaste World Bioenergy hölls 2008 och hade drygt 200 utställare, 5700 besökare av vilket närmare 1200 var konferensdeltagare från ett 60-tal länder.

Clean Vehicles and Fuels, europeiskt symposium och utställning om miljöfordon och uthålliga transporter, arrangeras vartannat år av miljöförvaltningen Stockholms stad, Gasföreningen, Biogasföreningen, Vätgas Sverige, BioAlcohol Fuel Foundation BAFF samt Svenska El- och Hybridfordonsföreningen SWEVA. Den senaste Clean Vehicles & Fuels hölls 2007 och attraherade omkring 400 deltagare från 28 länder.

Ämnen

Relaterat innehåll