Gå direkt till innehåll
Ola Tengroth, CEO Lesjöfors, en av årets ambassadörer för Elmia Subcontractor berättar om företagets hållbarhetsstrategi.
Ola Tengroth, CEO Lesjöfors, en av årets ambassadörer för Elmia Subcontractor berättar om företagets hållbarhetsstrategi.

Nyhet -

Hållbarhet i fokus när Lesjöfors rustar för tillväxt

När Lesjöfors i början av april gick över till fossilfri biogasol i sin anläggning i Värmland var det mer än bara en liten lokal förändring. Skiftet innebär ett minskat koldioxidutsläpp med upp till 70 procent utifrån koncernens långsiktiga mål till år 2023. Ett stort steg för ett företag som säger att hållbarhet och affärer går hand i hand.

För årets ambassadör till Elmia Subcontractor är Förenta globala hållbarhetsmål inte bara en papperslunta undanstuvad någonstans på kontoret. Nej, de 17 målen ingår på ett konkret sätt i Lesjöfors långsiktiga strategi. Fyra målsättningar har identifierats där det verkligen går att göra skillnad.

- Hållbarhet är ett prioriterat område för hela koncernen. Vi rustar bland annat på personalsidan för att kunna bli mer fokuserade och på så sätt få en bättre uppföljning, mäta mer och få högre kvalitet, säger Ola Tengroth, vd för Lesjöfors-koncernen.

Affärsetik, bättre nyttjande av resurser, minskat klimatavtryck samt säker och stimulerande arbetsmiljö. Det är de områden som Lesjöfors har identifierat och det är också här som biogasolen i Värmland kommer in i bilden. Som en del av det minskade klimatavtrycket.

Det går nämligen åt en hel del gasol vid tillverkningen av fjädrar och det har länge varit en målsättning inom företaget att minska klimatavtrycket. Med fossilfri biogasol i rören reduceras koncernens totala koldioxidutsläpp under en femårsperiod med upp till 70 procent.

- Vi ställer om till biogasol, använder grön el och försöker att återanvända material i ett cirkulärt system. Biogasol är bara en del av strategin, solceller en annan medan de cirkulära flödena är på utredningsnivå. Här ser vi framför allt möjligheter bland slipavfall som har ett högt metallinnehåll, men även genom att köpa in produkter av återvunnet material, säger Ola Tengroth.

Hela tiden tankar på tillväxt

Samtidigt som Lesjöfors inledde 2021 med stora satsningar på hållbarhet var känslan kring koncernens framtid positiv. Trots pandemin står företaget starkt och visionen är tillväxt genom ett ökat nyttjande av koncernens inneboende kompetens.

- Det är gasen i botten och tillväxt som gäller. Vi ser att möjligheten finns och investerar i segment som ser extra intressanta ut och redan har kapacitet. Till exempel inom medicin, där har vi bra förutsättningar men inte riktigt samlar krafterna. Vi ska inte ändra på koncernens modell utan skapa rätt förutsättningar, säger Ola Tengroth.

Han säger själv att det finns en mängd outnyttjad kapacitet i koncernen som är grogrund till bra organisk tillväxt. Till stora delar handlar det om att nyttja den enorma kunskap som finns i alla avdelningar och på så sätt utveckla och bredda försäljningen.

-Vi bygger inte nya kompetenser utan utbildar i stället varandra inom koncernen. Den interna kompetensutvecklingen kommer att ge en utväxling och lyfta koncernen inom de områden vi redan har i dag
.

Den organisatoriska strukturen för detta är satt. Ansvariga personer finns. Vad det nu handlar om är att identifiera kompetenshål inom koncernen och komma fram till vad som behöver göras för att täppa till dem.

För att lyckas med detta sneglar Ola Tengroth på några av de stora svenska koncernerna - på deras metoder och processer - utan att för den delen förstöra kraften i Lesjöfors-koncernens entreprenörskap.

Allt för att bli bättre lokalt på att kunna sälja alla produkter inom koncernen.

- Vi är ett stort bolag och kan inte köra på som om vi är lilla 40-personernsbolaget. Vi måste börja systematisera för att nå snabb tillväxt och det är därför som vi lyfter in nya bolag. Förr i tiden när vi var 15 bolag funkade det, för vi kände varandra och lyfte på luren om det var något. Men det funkar inte i dag när vi är 40 bolag, säger han och fortsätter:

- Vi måste jobba mer systematiskt med strukturkapital, men samtidigt helst utan att sabotera kraften i den lokala bestämmanderätten och att snabbt kunna ta beslut på marken.

   Satsningar som ger affärer

   Det är ambitiösa målsättningar. Både vad gäller tillväxt och hållbarhet. Men också nödvändiga målsättningar med tanke på de krav som ställs från såväl ägare och kunder som anställda och leverantörer. Det går helt enkelt inte att komma förbi att ett gediget hållbarhetsarbete och ökad tillväxt i förlängningen är en och samma sak.

   - Det adderar även ett värde på oss som leverantör. Tittar vi på hela värdekedjan kan vi enkelt räkna hem de investeringar som vi gör inom hållbarhet. Kan vi erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ och samtidigt ta bättre betalt, ja, då går hållbarhet och affärer hand i hand, säger Ola Tengroth.

   När hållbarhet började bli en punkt, om än långt ner, på agendan under 1990-talet var det viktigt att visa på just kopplingen mellan hållbarhet och affärer. I dag är detta en självklarhet samtidigt som kraven blir allt högre – kanske mest från företagen själva.

   - Vi har lärt oss att vända på alla stenar och är inte i mål än. Framför allt måste vi bli tydligare med att identifiera var det finns potential att göra mer. Det är en del av vår satsning på att bli bättre på att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete.

   Tydlighet och kommunikation. Två ledord som Ola Tengroth ofta återkommer till. Särskilt viktig är den interna kommunikationen för att få alla att dra åt samma håll. Inte bara för att ägarna vill nå målet, utan för att det faktiskt gör skillnad för miljön.

   - Det är tillfredställande att gå till jobbet när det inte bara handlar om att tjäna pengar till företaget. Jag tycker det är roligt när en stor koncern som Lesjöfors har resurserna att verkligen göra skillnad. Samtidigt gör alla företag arbetet utifrån sina förutsättningar. Därför är det också viktigt att fira de små segrarna. Det ger en känsla av att summan av alla de små delarna ändå ger effekt.

   Snabb payback på investerad peng

   Det var den 1 april som den nya fossilfria biogasolen började användas vid tillverkningen av fjädrar i Värmland. På kort sikt innebär investeringen en merkostnad för Lesjöfors säger Ola Tengroth, men tillägger att de positiva effekterna är så pass stora att det helt klart är värt det.

   - Vi tycker inte att hållbarhet kostar pengar - eller, det kostar pengar men paybacken är väldigt hög. På så sätt kan vi göra bra saker och samtidigt vara attraktiva på marknaden, säger Ola Tengroth.

   Den nya gasolen innehåller exakt samma propanmolekyl som den gamla men är tillverkad av biobaserade ämnen som slaktavfall, frityrolja och skal från sockerbetor. Det kan verka som en liten insats att gå över till gasol gjord av avfall och i endast en anläggning. Men Lesjöfors har gjort sitt jobb.

   Valet av anläggningen i Värmland var i allra högsta grad strategisk. Höga temperaturer vid exempelvis värmebehandling och härdning gör att åtgången av gasol i fabriken är stor. Och beroende på om gasolen är fossilfri eller inte gör stor skillnad för det totala koldioxidutsläppet.

   Sett till siffror har Lesjöfors-koncernen som målsättning att minska koldioxidutsläppet med 2 700 ton under en femårsperiod – den nya biobaserade gasolen i Värmland står ensamt för 1 800 ton.

   - Det känns helt fantastiskt. Inom hållbarhet handlar det mycket om att gneta och gnata och ofta är det små, små vinster. Det här känns som att vinna Champions League eftersom vi kunnat hitta en tydlig och stor förändring som verkligen gjort skillnad, säger Ola Tengroth.         Ämnen

         Kategorier

         Kontakter

         Johanna Bjurevik

         Johanna Bjurevik

         Mässansvarig På Väg 036-152224