Gå direkt till innehåll
Efter nedstängning under en pandemi fick Elmia äntligen leverera de mässor som blivit uppskjutna sedan två år tillbaka. Agne Bengtsson, vd på Elmia, summerar en spännande omstart och ett händelserikt år - och fokuserar på utvecklingen framåt.
Efter nedstängning under en pandemi fick Elmia äntligen leverera de mässor som blivit uppskjutna sedan två år tillbaka. Agne Bengtsson, vd på Elmia, summerar en spännande omstart och ett händelserikt år - och fokuserar på utvecklingen framåt.

Nyhet -

Ett unikt mäss- och mötesår

Helt plötsligt var det dags att öppna upp igen, efter en pandemi där mötesplatser fått bomma igen totalt. Mässor och möten som pausats kunde hastigt återta sin plats och genomföras på Elmia. Agne Bengtsson, vd för Elmia AB, ger oss några guldkorn och insikter från året – och blickar framåt mot 2023.

Hur var det att öppna upp Elmia efter en pandemi?
– Till en början fanns det kritik, hur kunde vi våga? När vi visat att det gick bra var det märkbart efterlängtat både från vår sida och från de branscher som mötts här under året. Att få återta rollen som en central plats för branscher att mötas på – på riktigt – känns viktigt. Vi kan konstatera att det digitala mötet möjliggör mycket, men det kan aldrig ersätta värdet av vad det fysiska mötet på en mässa ger fullt ut.

Mässor och möten levererades med kort varsel – hur gick det till?
– Det var otroligt intensivt både för oss som arrangör och för våra utställare. Mässor som skulle ha genomförts både 2020 och 2021 hade blivit uppskjutna och sammanföll med de som vanligen skulle genomföras 2022. Bokningar till kongresshuset trillade in och vi hamnade snabbt på samma nivå som det såg ut före pandemin. Elmia hade dessutom tvingats till att skära ner på personal under pandemin så rekryteringar för att bygga organisation skedde samtidigt. Att vi kunde leverera dessa mötesplatser som utställare och besökare uttryckligen varit väldigt nöjda med, är enbart tack vare det engagemang och den kunskap som vår personal har och att nya medarbetare kommit in snabbt i våra projekt.

Vad har kännetecknat mässorna och mötena?
– Det har varit en otrolig puls på Elmia. Drygt 350 000 besökare och utställare från en mängd olika branscher, allt från skog och lantbruk till lastbil och industri, har bidragit till både affärer på mässgolvet och till besöksnäringen för regionen. Den utveckling som skett under pandemin som äntligen fick visas upp var tydlig – innovationer och produktenheter har varvats i hallarna med trender, upplevelser och fokus på aktuella branschfrågor. En gemensam fråga är hur vi påverkas av det som händer i omvärlden där behovet av samverkan är tydlig. Våra täta bokningar av företagsarrangemang, kongresser och konferenser har också tydliggjort ett stort behov bland företag och organisationer att ses i dessa former.

Vad är planerna framåt för Elmia?
– Vi ser fram emot 2023 som blir ett viktigt år för oss när vi ska utveckla verksamheten utifrån de erfarenheter årets leveranser har gett oss. Vi har påbörjat nästa steg för att göra Elmia till en mötesplats för omvärldens behov och jobbar med olika delar; System och processer internt och externt är en del, utveckling och förbättring av lokalerna en annan. Och inte minst en ökad satsning på hållbarhet – alla insatser med syftet att förbättra för våra kunder.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sandra Klaar

Sandra Klaar

Kommunikationsansvarig Elmia AB +46 36-15 21 81